How to mollify the ill posedness of the problem of Maxwell model identification of viscoelastic plant materials
 
More details
Hide details
1
Department of Technical Science, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 50A, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(1), 207-215
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper deals with the problem of Maxwell model determination from discrete-time noise corrupted measurements of relaxation modulus obtained in stress relaxation test. This problem is known to be ill-posed. In this paper the Maxwell model is determined using nonlinear least squares method and Tikhonov regularization technique. The validity of the approach is demonstrated using simulated data. The effectiveness of the method is also demonstrated through the computation of the four-parameter Maxwell model of a sugar beet root sample in the state of uniaxial strain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jak złagodzić złe uwarunkowanie problemu identyfikacji modelu Maxwella roślinnych materiałów lepkosprężystych
lepkosprężystość, model Maxwella, problem źle postawiony, regularyzacja
W pracy rozważa się klasyczny zadanie modelowania matematycznego materiałów lepkosprężytych – zadanie wyznaczania modelu Maxwella na podstawie dyskretnych zakłóconych pomiarów modułu relaksacji zgromadzonych w teście relaksacji naprężeń. Zadanie to jest źle uwarunkowanym problemem odwrotnym. Celem pracy jest przedstawienie remedium, jakim jest zastosowanie techniki regularyzacji problemu oryginalnego. Skuteczność tej techniki zilustrowano na prostym przykładzie numerycznym oraz dla zadania identyfikacji modelu Maxwella próbki buraka cukrowego odmiany Janus badanego w stanie jednoosiowego odkształcenia w warunkach obciążeń udarowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top