Growing of greenhouse cherry tomato in coconut fibre with differentiated nitrogen and potassium fertilization. Part I. Yielding
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Nutrition, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 527–537
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The studies were aimed at optimization of nitrogen and potassium nutrition of cherry tomato grown in coconut fibre. The studies were carried out in a greenhouse in the years 2000-2002. Three tomato cultivars (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme Alef.): Conchita F1, Flavorino F1 and Favorita F1 were grown. Applied nutrient solutions differed in the amount of nitrogen, potassium and N:K ratio. Yield (early, marketable and out-of-selection yields) and fruit quality were evaluated. Both the amounts of nitrogen and potassium, as well as the N:K ratio in the nutrient solutions significantly affected the yield of tomato. Depending on the cultivar, the optimal N:K ratio was within the range of 1:1.3-1.4, the nitrogen content was within 207-250 mg dm-3, and potassium content ranged from 298 to 325 mg dm-3. No explicit effect of the applied nutrients on the nutritive values of the grown tomato cultivars was found.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uprawa drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego we włóknie kokosowym przy zróżnicowanym nawożeniu azotem i potasem. Część I. Plonowanie
pomidor, pożywka, włókno kokosowe, plonowanie
Celem pracy była optymalizacja żywienia azotem i potasem drobnoowocowych odmian pomidora uprawianych we włóknie kokosowym. Badania przeprowadzono w latach 2000-2002 w szklarni. W matach z włókna kokosowego uprawiano 3 odmiany pomidora (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme Alef.): Conchita F1, Flavorino F1 i Favorita F1. Stosowano pożywki różniące się ilością azotu i potasu oraz stosunkiem N:K. Dokonano oceny wielkości plonowania (plon wczesny, handlowy i poza wyborem) oraz jakości owoców. Zarówno ilość azotu i potasu, jak i stosunek azotu do potasu w pożywce wpływają istotnie na wielkość plonu drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego. W zależności od odmiany, optymalny stosunek N:K mieści się w zakresie 1:1,3-1,4. natomiast zawartość azotu w granicach 207-250 i potasu 298-325 mg·dm-3 pożywki. Nie stwierdzono jednoznacznego wpływu stosowanych pożywek na wartość odżywczą uprawianych odmian pomidora.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125