Growing of greenhouse cherry tomato in coconut fibre with differentiated nitrogen and potassium fertilization. Part I. Yielding
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Nutrition, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 527-537
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The studies were aimed at optimization of nitrogen and potassium nutrition of cherry tomato grown in coconut fibre. The studies were carried out in a greenhouse in the years 2000-2002. Three tomato cultivars (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme Alef.): Conchita F1, Flavorino F1 and Favorita F1 were grown. Applied nutrient solutions differed in the amount of nitrogen, potassium and N:K ratio. Yield (early, marketable and out-of-selection yields) and fruit quality were evaluated. Both the amounts of nitrogen and potassium, as well as the N:K ratio in the nutrient solutions significantly affected the yield of tomato. Depending on the cultivar, the optimal N:K ratio was within the range of 1:1.3-1.4, the nitrogen content was within 207-250 mg dm-3, and potassium content ranged from 298 to 325 mg dm-3. No explicit effect of the applied nutrients on the nutritive values of the grown tomato cultivars was found.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uprawa drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego we włóknie kokosowym przy zróżnicowanym nawożeniu azotem i potasem. Część I. Plonowanie
pomidor, pożywka, włókno kokosowe, plonowanie
Celem pracy była optymalizacja żywienia azotem i potasem drobnoowocowych odmian pomidora uprawianych we włóknie kokosowym. Badania przeprowadzono w latach 2000-2002 w szklarni. W matach z włókna kokosowego uprawiano 3 odmiany pomidora (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme Alef.): Conchita F1, Flavorino F1 i Favorita F1. Stosowano pożywki różniące się ilością azotu i potasu oraz stosunkiem N:K. Dokonano oceny wielkości plonowania (plon wczesny, handlowy i poza wyborem) oraz jakości owoców. Zarówno ilość azotu i potasu, jak i stosunek azotu do potasu w pożywce wpływają istotnie na wielkość plonu drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego. W zależności od odmiany, optymalny stosunek N:K mieści się w zakresie 1:1,3-1,4. natomiast zawartość azotu w granicach 207-250 i potasu 298-325 mg·dm-3 pożywki. Nie stwierdzono jednoznacznego wpływu stosowanych pożywek na wartość odżywczą uprawianych odmian pomidora.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top