Functional properties of infant milk powder
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Science, SGGW – Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
2
Department of Chemistry, Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Food Sciences, ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa, Poland
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(4), 857-863
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was investigation of the influence of raw material composition and agglomeration on functional properties of infant milk powder. Technological methods included three processes: mixing, agglomeration and drying. 15% aqueous solution of lactose and 20% aqueous solution of maltodextrin were used as wetting liquids for the agglomeration. Analysis of functional properties included: particle size, bulk density, Hausner ratio, Carr index, flowability as the pouring time, angle of repose, wettability and solubility. Wet agglomeration of powdered mixtures caused an increase of particle size and it made possible to obtain agglomerates with good flowability and wettability, and reduced bulk density. Wet agglomeration with 15% aqueous solution of lactose, compared with the agglomeration by using 20% aqueous solution of maltodextrin as the wetting liquid, improved the wettability of the obtained agglomerates. The agglomeration of modified milk powder, without milk fat (whole milk powder), resulted in obtaining agglomerates with instant properties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości użytkowe modyfikowanego mleka w proszku
mleko modyfikowane, sypkość, aglomeracja, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
W pracy przedstawiono wpływ składu surowcowego i aglomeracji na właściwości funkcjonalne otrzymywanych aglomeratów na przykładzie modyfikowanego mleka w proszku. Metody technologiczne obejmowały trzy procesy: mieszanie, aglomerację i suszenie. W procesie aglomeracji zastosowano 15% wodny roztwór laktozy i 20% wodny roztwór maltodekstryny jako ciecze zwilżające. Analiza właściwości użytkowych modelowych mieszanin i utworzonych na ich podstawie aglomeratów obejmowała: rozmiar cząstek, gęstość nasypową, współczynnik Hausnera i Carra, sypkość jako czas wysypu, kąt nasypu, zwilżalność i indeks rozpuszczalności. Aglomeracja nawilżeniowa badanych mieszanin wpłynęła na wzrost rozmiaru cząstek oraz otrzymanie aglomeratów o dobrej sypkości i zwilżalności, jak też o obniżonej gęstości nasypowej. Aglomeracja nawilżeniowa 15% wodnym roztworem laktozy, w porównaniu z aglomeracją przy zastosowaniu 20% wodnego roztworu maltodekstryny jako cieczy nawilżającej, wpłynęła na poprawę zwilżalności otrzymanych aglomeratów. Aglomeracja modyfikowanego mleka w proszku, w którym nie występowało mleko tłuste, spowodowała uzyskanie właściwości instant przez utworzone aglomeraty.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top