Firmness of apple during shelf-life
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 437-443
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Some mechanical parameters of fruit can be useful to estimate the state of apple. In this study, the author assigned and modelled firmness variability of winter apple varieties (Elstar, Gloster, Idared, Jonagold, Ligol and Melrose) during shelf-life. The statistical analysis of variance was used to estimate the relationship between mechanical parameters and the changeability factors (storage time and apple variety). The linear model description of the apple firmness variability during shelf-live can be useful to estimate the state of fruit and to define the safe periods of apple shelf-life.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jędrność jabłek w warunkach obrotu handlowego
jabłka, jędrność, przechowywanie, obrót handlowy
Poprzez ocenę wybranych parametrów fizycznych istnieje możliwość określenia aktualnego stanu owocu. W badaniach wyznaczano i modelowano jędrność jabłek zimowych odmian (Elstar, Gloster, Idared, Jonagold, Ligol oraz Melrose) w trakcie niechłodniczego wtórnego przechowywania w warunkach obrotu detalicznego i hurtowego. Statystyczna analiza uzyskanych wyników potwierdziła istotność zależności pomiędzy wyznaczonymi parametrami mechanicznymi, a czynnikami będącymi źródłem zmienności (czas przechowywania i odmiana). Zaś, zastosowany model prostej regresji opisu zmian jędrności po przechowywaniu w warunkach symulujących obrót detaliczny może być przydatny do prognozowania stanu owoców oraz określania dopuszczalnych okresów obrotu owocami.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top