Estimation of oat flakes crumbling susceptibility
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Machinery, Agricultural University, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 425-435
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the work was determination of kinetic durability of instant oat flakes. The research refers to shape changes, structure changes and crumbling susceptibility of instant oat flakes during testing in mechanical and pneumatic testers. The results of the research describe changes of geometric features of instant oat flakes under influence of external-dynamic forces during the testing process in two different types of testing devices. The estimation was based on analysis of granulometric composition before and after the testing processes. Analysis of results shows high kinetic durability of instant oat flakes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena podatności płatków owsianych na kruszenie
płatki owsiane błyskawiczne, podatność na kruszenie, tester mechaniczny i pneumatyczny
Celem pracy było określenie wytrzymałości kinetycznej płatków owsianych błyskawicznych. W pracy przedstawiono zakres zmian kształtu i struktury badanych płatków pod kątem oceny ich podatności na kruszenie podczas testowania w testerze pneumatycznym i mechanicznym. Uzyskane wyniki badań obejmują zmiany cech geometrycznych płatków, jakie powstały na skutek oddziaływania sił zewnętrznych – dynamicznych w trakcie testowania na dwu różnych typach urządzeń testujących. Ocenę przeprowadzono w oparciu o porównanie i analizę składu granulometrycznego płatków przed i po procesach testowania. Analiza wyników wskazuje na to, iż płatki owsiane błyskawiczne charakteryzują się stosunkowo wysoką wytrzymałością kinetyczną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top