Evaluation of quality of performance of the Weremczuk company double-ridged carrot topper
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Machinery, Faculty of Production Engineering, Agricultural University, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 143-148
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An evaluation of quality of carrot topping by the double-rowed topper made by the Weremczuk company was performed. During the testing the machine did not top 12.6 percent of roots whose heads were situated under the ridges surface. However, every carrot head was defoliated. The carrot topper caused the appearance of longitudinal cracks in the roots – in the amount of 2.8 percent.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena jakości pracy dwurzędowego ogławiacza do marchwi firmy Weremczuk
marchew, ogławianie korzeni, uszkodzenia, zbiór marchwi
Dokonano oceny jakości ogławiania marchwi dwurzędowym ogławiaczem firmy Weremczuk. Podczas badań maszyna nie ogłowiła 12,6% korzeni, których główki znajdowały się poniżej powierzchni redlin, jednak wszystkie zostały pozbawione naci. Ogławiacz przyczynił się do powstania pęknięć wzdłużnych korzeni – w ilości 2,8%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top