Evaluation of physical properties of selected vegetable oils obtained by cold pressing
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in the Food Industry, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
2
Department of Biophysics, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2016-12-18
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(4), 583-592
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to evaluate the physical properties of oils from winter rape, pumpkin and grape seeds in order to assess their potential as a source of functional oils. Seeds were analysed for water content, protein and fat. All the seeds met minimum requirements for technological quality. The effect of cold oil extraction on chemical compounds was studied in oils pressed from the above seeds. The properties of the oils were compared based on the lipid profiles, content of carotenoids, chlorophylls and tocopherols. The oxidation stability of the oils was estimated through the determination of the acid number, peroxide number and oxidation induction time.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ tłoczenia na zimno roślin oleistych na jakość wytłoczonego oleju
olej roślinny, kwasy tłuszczowe, stabilność oksydacyjna, tłuszcz, białko
Zamierzeniem pracy było określenie parametrów fizycznych olejów z rzepaku ozimego, dyni i winogron w celu oceny ich potencjału jako źródła olejów funkcjonalnych. Nasiona analizowano na zawartość wody, białka i tłuszczu. Parametry nasion spełniały minimalne wymagania technologiczne. Badano zawartość związków chemicznych uzyskanych z powyższych nasion w olejach tłoczonych na zimno. Właściwości olejów porównano na podstawie zawartości lipidów, karotenoidów, chlorofili i tokoferoli. Stabilność oksydacyjną tych olejów oszacowano przez oznaczenie liczby kwasowej, liczby nadtlenkowej oraz czasu indukcji utleniania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top