Estimation of state pollutions of little streams in Puszcza Knyszyńska
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 311–320
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Estimation mark of state of quality waters little streams in Puszcza Knyszyńska one executed basing on samples of water, of sediments and water plants. One ascertained, that investigated waters former polluted nitrates (III) and phosphates, which canned to originate from vital sew ages. Sediments and water plant contained increased quantity of cadmium and of lead, which source former pollution of communication and vital.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena stanu zanieczyszczeń małych cieków w Puszczy Knyszyńskiej
rzeka, biogeny, osady denne, roślina wodna, metale ciężkie
Ocenę stanu jakości wód małych cieków w Puszczy Knyszyńskiej wykonano w oparciu o próbki wody, osadów dennych i rośliny wodnej. Stwierdzono, że badane wody były zanieczyszczone azotanami (III) i fosforanami, które mogły pochodzić ze ścieków bytowych i spływów powierzchniowych. Osady denne i roślina wodna zawierały podwyższoną ilość kadmu i ołowiu, których źródłem były zanieczyszczenia komunikacyjne i bytowe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125