Estimation of heavy metal pollution of small streams in the area of Biebrzański National Park
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 321–328
 
KEYWORDS
brak
 
ABSTRACT
brak
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zanieczyszczenia metalami ciężkimi małych cieków wodnych w obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego
rzeki, osady denne, metale ciężkie, roślina wodna
Badano pięć małych cieków wodnych, z których trzy są dopływami Biebrzy. Pobrano osady denne i roślinę wodną, w których oznaczono metale ciężkie (Cd, Pb, Cu, Zn). Stwierdzono, że głównym źródłem metali ciężkich w środowisku wodnym są szlaki komunikacyjne, a w mniejszym stopniu rolnictwo.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125