Efficiency of adjuvants in foliar nutrition of greenhouse tomato
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Fertilization, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
2
Institute of Horticulture, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 709-720
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was to determine the effect of adjuvants added to fertilizer solutions – Florogama “S”, Florogama “O”, Mixt-1 and Ekolist – used in foliar nutrition of greenhouse tomato, on the basis of yield and nutritional status of plants. The following adjuvants were applied: Tween 80, emulsified rape oil, oil Atpol, lignosuphonates, glycerol, carboxy-methylcellulose, carboxymethylstarch, starch, molasses and saccharose. The effect of adjuvants added to fertilizer solutions on the yield of greenhouse tomato cv. Virtona was studied in 4 vegetation experiments. The highest yield increase was found in objects with 0.5% carboxy-methylcellulose, 2.5% molasses, and 0.5% carboxymethylstarch. An increase was also shown in the macro- and micro-elements content in plant leaves. The use of adjuvants can significantly contribute to the effectiveness of fertilizers applied to leaves.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ adjuwantów na skuteczność dokarmiania dolistnego pomidora szklarniowego
adjuwanty, nawożenie dolistne, pomidor
Celem badań było określenie wpływu dodatku adjuwantów do cieczy użytkowych nawozów: Florogama „S”, Florogama „O”, Mixt – 1 i Ekolist na skuteczność nawożenia dolistnego pomidora szklarniowego w oparciu o badania plonu i stanu odżywienia roślin. Zastosowano następujące adjuwanty: Tween 80, olej roślinny (rzepakowy) emulgowany, olej mineralny Atpol, lignosulfonian, gliceryna, karboksymetyloceluloza, karboksymetyloskrobia, skrobia, melasa i sacharoza. Wpływ adjuwantów dodawanych do roztworów nawozowych na plonowanie pomidora szklarniowego odm. Virtona badano w 4 doświadczeniach wegetacyjnych. Największy wzrost plonu stwierdzono w obiektach z 0,5% karboksymetylocelulozą, 2,5% melasą i 0,5% karboksymetyloskrobią. Wykazano także wzrost zawartości makro i mikroelementów w liściach. Zastosowanie substancji wspomagających, nawet kilku jednocześnie, o uzupełniających się właściwościach, może mieć istotny wpływ na poprawę skuteczności działania nawozów dolistnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top