Effects of nitrogen form, foliar nutrition and growing place on yield and quality of lettuce
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilization, Faculty of Horticulture, Agricultural University, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 619-631
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was concerned with the effects of nitrogen form (nitrate or nitrate-ammonium), foliar nutrition (control or molybdenum or urea-molybdenum), and growing place on the yield and nutritive value of lettuce grown on rockwool. Plants were grown in two seasons (spring and summer-autumn), in a plastic tunnel divided into two parts, covered with plastic differing in light permeability PAR. Among parameters studied the growing place had the highest effect on yield and lettuce quality. The plants grown in part II of the tunnel, with higher permeability, had significantly higher mass. The lowest nitrate content had plants grown on nitrate-ammonium solution in part II of the tunnel. Growing plants on nitrate-ammonium solution resulted in lower total-N content in the spring season and lower vitamin C content in the autumn season. Irrespective of the growing season there was no effect of foliar nutrition on yield and quality parameters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ formy azotu nawozowego, dokarmiania dolistnego i miejsca uprawy na plonowanie i jakość sałaty
sałata, forma azotu nawozowego, nawożenie dolistne, azotany
W doświadczeniu badano wpływ formy azotu nawozowego (azotanowa lub azotanowo-amonowa), dokarmiania dolistnego (kontrola, molibden lub mocznik + molibden) oraz miejsca uprawy na plonowanie i wartość odżywczą sałaty uprawianej na wełnie mineralnej. Miejscem uprawy sałaty był tunel foliowy podzielony na dwie części pokryte folią o różnej przepuszczalności światła PAR. Rośliny uprawiano w dwóch sezonach tj. w sezonie wiosennym i letnio-jesiennym. Spośród badanych czynników doświadczenia największy wpływ na plonowanie oraz jakość sałaty miało miejsce uprawy roślin. Rośliny uprawiane w części tunelu (II część) pokrytej folią o większej przepuszczalności światła wytworzyły istotnie większą masę. Najniższą zawartością azotanów charakteryzowały się rośliny uprawiane na pożywce azotanowo-amonowej w II części tunelu. Uprawa na pożywce azotanowo-amonowej wpłynęła na uzyskanie roślin o mniejszej zawartości azotu ogółem w sezonie wiosennym i niższej zawartości witaminy C w sezonie jesiennym. W żadnym z sezonów uprawy nie wykazano wpływu dokarmiania dolistnego na badane parametry jakości i plonowanie sałaty.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top