Effect of conservation tillage on plants emergence and yield of onion cultivar wolska
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 611-618
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiment was carried out on grey brown podzolic soil, in the years 2004-2005. The effect of conservation tillage on plants emergence and yield of onion cultivar Wolska was investigated. In the experiment the following variants were compared: differentiated pre-winter and pre-sowing soil tillage (ploughing before winter + disk harrow in the spring; disk harrow before winter + disk harrow in the spring; disk harrow in the spring; no-tillage), plant mulches (spring rye and spring vetch). Among investigated mulches, spring rye created the best conditions for onion emergence and yielding. Conservation soil tillage limited plants emergence and yielding of onion. A profitable effect of conventional cultivation system on total and marketable yield of onion cultivar Wolska was noticed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ konserwującej uprawy roli na wschody i plonowanie cebuli zwyczajnej odmiany wolska
konserwująca uprawa roli, uproszczenia, rośliny okrywowe, cebula, plonowanie
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2004-2005, nad wpływem konserwującej uprawy roli na wschody i plonowanie cebuli zwyczajnej odmiany ‘Wolska’. W badaniach uwzględniono międzyplonowe rośliny mulczujące, żyto jare i wykę siewną oraz zróżnicowaną przedsiewną uprawę roli: talerzowanie przed zimą i na wiosnę, talerzowanie tylko wiosną, siew bezpośredni. Kontrolę stanowiła uprawa bez rośliny międzyplonowej z orką przedzimową i talerzowaniem na wiosnę. Na początku okresu wegetacyjnego cebuli oceniono wschody roślin zaś w czasie zbiorów określono plon ogółem i handlowy cebuli oraz jego strukturę. Spośród badanych mulczów roślinnych, najkorzystniejszy wpływ na plonowanie cebuli wywierał mulcz z żyta jarego. Uprawa konserwująca osłabiała plonowanie cebuli w porównaniu z uprawą tradycyjną. Z badanych sposobów konserwacji i ochrony gleby, najlepszą kombinacją uprawową okazała się uprawa cebuli w glebie mulczowanej żytem jarym i talerzowanej wiosną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top