Effect of harvest term and nitrogen and potassium fertilization on the content of nitrates in greenhouse lettuce
 
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Nutrition, Agricultural University , ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 633-642
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In greenhouse experiments, the contents of nitrates in headed lettuce harvested in spring (in two terms with a 5-day delay) and in autumn at two day-times (in the morning and in the afternoon) were compared. Effects of nitrogen level in the substrate and nitrogen form, as well as potassium fertilizer type and its level in the substrate were identified. Content of nitrates in fresh matter of plants was determined by colorimetric method using direct cadmium reduction and Griess reagent. Smaller amount of nitrates in lettuce leaves was obtained using reduced nitrate forms and potassium chloride fertilizers. Increase of potassium content in the substrate contributed to an increase of nitrate content in plants. Significant decrease of nitrogen content, particularly in spring, was found when lettuce was harvested in the afternoon (at 3.00 pm) as compared with morning harvest (at 7.00 am). In the phase of consumption maturity, the delay of harvest by 5 days in spring significantly decreased (on average by 56%) the nitrate content in lettuce.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ terminu zbioru oraz nawożenia azotem i potasem na zawartość azotanów w sałacie uprawianej w szklarni
zawartość azotanów, terminy zbioru, azot, potas
W doświadczeniach szklarniowych porównano zawartość azotanów w sałacie głowiastej zbieranej wiosną (w dwóch terminach z pięciodniowym opóźnieniem) i jesienią oraz w dwóch porach dnia (rano i popołudniu).Określono wpływ poziomu azotu w podłożu i formy azotu oraz rodzaju nawozu potasowego i poziomu potasu w podłożu. Zawartość azotanów oznaczono w świeżej masie roślin metodą kolorymetryczną z wykorzystaniem bezpośredniej redukcji kadmem i zastosowaniem odczynnika Griessa. Mniejszą zawartość azotanów w liściach sałaty uzyskano stosując w nawożeniu zredukowane formy azotu i nawozy potasowe chlorkowe. Zwiększenie zawartości potasu w podłożu wpłynęło na wzrost zawartości azotanów w roślinach. Istotne obniżenie zawartość azotanów, szczególnie wiosną, stwierdzono gdy zbiór sałaty przeprowadzano w godzinach popołudniowych (1500) w porównaniu do zbioru rano (700). W fazie dojrzałości konsumpcyjnej opóźnienie terminu zbioru wiosną o 5 dni istotnie zmniejszyło (średnio o 56%) zawartość azotanów w sałacie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top