Effects of air parameters on changes in temperature inside roasted cocoa beans
 
More details
Hide details
1
Institute of Chemical Technology of Food, Technical University of Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(1), 113-127
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cocoa beans of the Ivory Coast variety were roasted convectively at different temperatures (110, 135 and 150oC), air flow rates (v of 0.5, 1 and 1.5 m s-1) and relative air humidities (RH of 0.9-0.3 and 5%). Temperature of selected parts of beans (on their surface, of the layer between the kernel and shell, and inside the kernel) was measured throughout roasting. It was found that in the initial stage of roasting (10-15 min) all the air parameters strongly affected the values of temperature and its profile in all examined parts of beans. In the final stage of roasting, the difference between the temperature of shell and kernel was approximately 2°C, independently from the air parameters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ parametrów powietrza na zmianę temperatury w prażonym ziarnie kakaowym
ziarno kakaowe, prażenie, wilgotne powietrze, temperatura prażonego
Ziarno kakaowe odmiany Ivory Coast prażono metodą konwekcyjną w zmiennych warunkach temperatury (110, 135 i 150oC), prędkości (v = 0,5, 1 i 1,5 m·s-1) i wilgotności względnej powietrza (RH = 0,9-0,3 oraz 5%). W trakcie procesu prażenia w poszczególnych częściach ziarna (na powierzchni, w przestrzeni między jądrem a łuską i w jądrze) mierzono temperaturę. Stwierdzono, że wszystkie parametry powietrza w początkowym okresie procesu prażenia (10-15 min) istotnie wpływają zarówno na wysokość, jak i na kształtowanie się profilu temperatury we wszystkich częściach ziarna. Niezależnie od stosowanych parametrów powietrza, w końcowym etapie procesu obserwuje się różnice między temperaturami osiąganymi przez jądro i łuskę na poziomie 20C.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top