Air saturation deficit as an indicator of variability of air humidity in Kraków
 
More details
Hide details
1
Department of Climatology, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 277-288
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper is to present the variability of air humidity conditions in Kraków by analysing long-term course and frequency of particular values of the air saturation deficit. Air temperature values from the period of 1901-2000 were used to calculate saturation deficit values. The basic statistical characteristic, the analysis of variability tendencies in the examined period and the probability of characteristic days (dII10.0 hPa, dav>12.5 hPa), and extreme values occurrence in particular synoptic situations were worked out. The analysis showed that the air in the city is getting dryer. Statistically significant increasing tendency of summer months means (up to 3.0 hPa/100 years in August) and annual mean (1.4 hPa/100 years) values of the parameter, as well as growing occurrence of the frequency of days with characteristic air saturation deficit values, particularly after 1970, are the evidence. Statistically significant correlation with atmospheric circulation indices variability is noticeable mainly in winter, when the variability of air humidity is not clearly visible. It proves that local and anthropogenic factors have an essential impact on forming the humidity conditions in Kraków.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niedosyt wilgotności powietrza miarą zmienności warunków wilgotnościowych w Krakowie
wilgotność powietrza, niedosyt wilgotności powietrza, zmienność wieloletnia, Kraków
Celem opracowania jest ukazanie zmienności warunków wilgotnościowych w Krakowie poprzez analizę wieloletniego przebiegu wartości średnich rocznych, sezonowych i miesięcznych niedosytu wilgotności powietrza oraz charakterystykę częstości występowania niedosytu wilgotności w określonych przedziałach wartości, także przypadków anomalnych i ekstremalnych. Wykorzystano terminowe wartości niedosytu wilgotności z lat 1901-2000. W celu określenia wpływu cyrkulacji atmosferycznej na warunki higryczne oraz prawdopodobieństwa występowania dni charakterystycznych (dII10,0 hPa, dśr>12,5 hPa) posłużono się również regionalnymi wskaźnikami cyrkulacji oraz kalendarzem sytuacji synoptycznych dla dorzecza górnej Wisły. Analiza zmienności warunków wilgotnościowych w Krakowie wykazała, że powietrze w mieście ulega wysuszeniu. Świadczy o tym zarówno istotna statystycznie tendencja wzrostowa wartości średnich miesięcznych głównie w lecie (3,0 hPa/100lat w sierpniu) oraz rocznych (1,4 hPa/100lat) niedosytu wilgotności, jak i rosnąca częstość występowania dni charakterystycznych. Prezentowane tendencje są wyraźnie widoczne przede wszystkim po roku 1970. Korelacja przebiegu niedosytu wilgotności powietrza ze zmiennością wskaźników cyrkulacji atmosfe-rycznej jest istotna głównie zimą. W związku z tym, że tendencje zmian wilgotności powietrza mają miejsce w ciepłej połowie roku sądzić należy, iż dużą rolę w kształtowaniu warunków wilgotnościowych w Krakowie odgrywają także czynniki lokalne i antropogeniczne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top