Effect of tillage methods on soil penetration resistance
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 675-682
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An 18-year long experiment was carried out to study the effect of traditional, reduced, shallow and no-tillage methods on soil (Eutric Fluvisol) penetration resistance. Analyses of soil penetration resistance showed that at the depth of 4-6cm the soil with direct sowing had the highest penetration resistance, at the depth of 16-18cm the highest penetration resistance was measured in the traditionally cultivated soil. The increase in penetration resistance value form the depth of 4-6 cm to that of 16-18 cm was the highest in the traditionally cultivated soil. Soil penetration resistance was the highest in the whole analysed soil moisture range under the no-tillage system.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu uprawy na opór penetracji gleby
opór penetracji, wilgotność gleby, uprawa roli, uprawa tradycyjna, uprawa zredukowana
Przeprowadzono pomiary oporu penetracji mady brunatnej, którą uprawiano w sposób tradycyjny, uproszczony ze spulchnianiem na naprzemienną głębokość, płytką i siew bezpośredni stosowane przez okres 18-stu lat. Analiza rozkładów oporów penetracji wykazała, że w warstwie 4-6cm gleba z siewem bezpośrednim miała najwyższy opór penetracji a w warstwie 16-18cm gleba uprawiana tradycyjnie. Wzrost oporu penetracji gleby z głębokości 4-6 do 16-18cm był największy dla gleby uprawianej tradycyjnie. Opór penetracji gleby z siewem bezpośrednim w całym analizowanym zakresie wilgotności gleby był najwyższy spośród wszystkich analizowanych sposobów uprawy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top