Effect of temperature and seed moisture content on the rate of tocopherols degradation during rapeseed storage
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Origin Food Technology, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 
2
Department of Food Biochemistry and Analysis, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(1), 55-0
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to examine the influence of temperature and seed moisture content on the rate of degradation of native tocopherols contained in rapeseed. The experimental material used in the study was rapeseed of cv, Californium. Seed samples of 10.2, 12.4 and 15.4% moisture content were stored in a thermostatic chamber, equipped with apparatus that enabled to maintain the moisture content of seed on the constant level, at temperatures of 25 and 30°C. Rapeseed was stored in constant humidity and temperature conditions up to the decrease of germination capacity below 75%. Changes in tocopherols contents in stored rapeseed were studied at 6-day intervals. The results of the study showed that temperature and moisture content of stored rapeseed have a significant influence on the rate of tocochromanols degradation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków przechowywania (wilgotności i temperatury) nasion rzepaku na szybkość degradacji tokoferoli
rzepak, przechowywanie, tokoferole, szybkość degradacji
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu temperatury i wilgotności nasion rzepaku na szybkość degradacji zawartych w nich natywnych tokoferoli. Materiałem do badań były nasiona rzepaku odmiany Californium. Próby nasion o wilgotności 10,2; 12,4 oraz 15,4% Przecho-wywano w temperaturze 25 i 30oC w komorze termostatycznej wyposażonej w aparaty higrostatyczne umożliwiające utrzymanie wilgotności nasion na stałym poziomie. Nasiona rzepaku przechowywano w stałych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych do momentu, gdy ich zdolność kiełkowania spadła poniżej 75%. Zmiany zawartości tokoferoli w przechowywanych nasionach badano okresowo, co 6 dni. Przeprowadzone badania wykazały znaczący wpływ temperatury i wilgotności nasion na tempo degradacji natywnych tokochromanoli.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top