Effect of substrates and nutrient solutions on the status of nitrogen, phosphorus and potassium in greenhouse tomato
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Nutrition, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 691–698
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiments were made in the years 1999-2002 in a horticultural farm in Mojesz near Lwówek Śląski with the objective of testing the effect of different levels of nutrient solutions and inert or organic substrates on the nitrogen, phosphorus and potassium status of greenhouse tomato cv. ‘Cunero’. In nutrient solution No. I standard levels of macro and microelements were used, as follows: NH4 < 14,0; N-NO3 210,0; P 62,0; K 371,0; Ca 190,0; Mg 55,0; S-SO4 120,0; Fe 1,500; Mn 0,650; Zn 0,500; B 0,420; Cu 0,070; Mo 0,070; pH 5,50; EC 3,2 mS·cm-1. In solution No. II nutrient levels were higher by 20 %. Plants were grown in the inert media: rockwool and expanded clay, or in the organic ones: sawdust and mixture of peat and bark from coniferous trees 1:1 (v/v). Contents of N, P and K were determined in the index part of greenhouse tomato which was the 9-th leaf from the top of the plant. It was shown that greenhouse tomato grown in the inert media had higher status of phosphorus and potassium nutrition than that grown in organic substrates. There were no significant differences for nitrogen.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ podłoży i pożywek na stan odżywienia pomidora szklarniowego azotem, fosforem i potasem
podłoża inertne, podłoża organiczne, stan odżywienia, pomidor
Doświadczenia przeprowadzono w latach 1999-2002. Badano wpływ zróżnicowanych poziomów składników pokarmowych w pożywkach oraz podłoży inertnych i organicznych na stan odżywienia pomidora szklarniowego odmiany ‘Cunero’ azotem, fosforem i potasem. W pożywce I zastosowano standardowe poziomy składników pokarmowych, wynoszące: (N-NH4 < 14,0; N-NO3 210,0; P 62,0; K 371,0; Ca 190,0; Mg 55,0; S-SO4 120,0; Fe 1,500; Mn 0,650; Zn 0,500; B 0,420; Cu 0,070; Mo 0,070; pH 5,50; EC 3,2 mS·cm-1, natomiast w II pożywce zwiększono zawartość składników o 20 %. Rośliny uprawiano w podłożach inertnych: wełnie mineralnej i keramzycie oraz organicznych: trocinach z drzew iglastych i mieszaninie torfu z korą w stosunku 1:1 (v/v). Zawartość N, P i K analizowano w części wskaźnikowej pomidora szklarniowego, którą był 9-ty w pełni rozwinięty liść od wierzchołka rośliny. Wykazano, że pomidor szklarniowy uprawiany w podłożach inertnych charakteryzował się wyższym stanem odżywienia fosforem i potasem, niż w podłożach organicznych. Nie wykazano natomiast istotnych różnic dla azotu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125