Effect of storage place on changes of potato quality factors
 
More details
Hide details
1
Agricultural and Food Technology Section, Agricultural University, ul. Balicka 116B, Akademia Rolnicza, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 449-456
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The studies were carried out in the storage season 2005/06 and included potato tubers of Ibis, Irga, Denar, Vineta and Salto varieties, stored in the following three objects: a clamp, a cellar and a controlled-atmosphere store. The studies were related to the evaluation of losses during storage, caused by evaporation, breathing and diseases, as well as to changes of dry mass content. A considerable reaction of the tested varieties to long-term storage and storage conditions was ob-served. Among the three storage places, the cellar appeared to be the least advisable. The tubers stored there were most infected with rhizoctonia and the greatest extent of natural defects, losses caused by diseases and bulb germination was noticed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ miejsca przechowywania na zmiany cech jakościowych bulw ziemniaka
ziemniak, bulwa, obiekty przechowalnicze, straty przechowalnicze, sucha masa
Badania prowadzono w okresie sezonu przechowalniczego 2005/06 i obejmowały bulwy ziemniaka odmian Ibis, Irga, Denar, Vineta, Salto, przechowywanych w trzech obiektach: kopiec ziemny, piwnica i przechowalnia z kontrolowaną atmosferą. Badania dotyczyły oceny strat przechowalniczych spowodowanych parowaniem, oddychaniem i chorobami oraz zmian zawartości suchej masy. Stwierdzono wyraźną reakcję odmian na długotrwałe przechowywanie oraz warunki przechowywania. Z trzech obiektów przechowalniczych najmniej korzystna okazała się piwnica, w której przechowywane bulwy były najbardziej porażone rizoktoniozą wystąpiły największe ubytki naturalne, straty chorobowe i skiełkowanie bulw.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top