Influence of S011 Alex belt seeder operating parameters on red-beet sowing quality
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Machinery, Faculty of Production Engineering, Agricultural University, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 443-448
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of laboratory research concerning the evaluation of the quality of red-beet seeds sowing. Seeds of the Red Sphere red-beet variety were sowed using the operating unit of the S011 Alex seeder. A significant influence of the seeder operating speed on the sowing quality was observed, which was showed in percentages of red-beet single and double sowings and skips. The best precision of seeds distribution in a row was achieved at the S011 Alex seeder working speed of 0.7 m s-1 and the speed of its belt movement of 0.5 m s-1. Increase of the seeder operating speed above 0.7 m s-1 caused a deterioration of red-beet seeds distribution in a row. Thus, it can be concluded that the seeder operating speed significantly impacted the quality of sowing of red-beet of the examined variety in laboratory conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ parametrów roboczych siewnika S011 Alex z taśmowym zespołem wysiewającym na jakość siewu nasion buraków ćwikłowych
siew precyzyjny nasion buraka ćwikłowego, prędkość robocza, jakość siewu
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, dotyczące jakości siewu nasion buraka ćwikłowego odmiany Czerwona Kula siewnikiem S011 Alex. Wykazały one istotny wpływ prędkości roboczej siewnika na jakość siewu, wyrażoną procentowymi udziałami wysiewów pojedynczych, podwójnych i przepustów. Najbardziej równomierne rozmieszczenie nasion w rzędzie uzyskano przy prędkości roboczej siewnika 0,7 m∙s-1 i prędkości przesuwu taśmy wysiewającej 0,5 m∙s-1. Wzrost prędkości roboczej siewnika powyżej 0,7 m∙s-1 spowodował pogorszenie dokładności rozmieszczenia nasion w rzędzie. Można więc stwierdzić, że prędkość robocza siewnika wpływała istotnie na jakość siewu nasion buraka odmiany Czerwona Kula.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top