Effect of high protein component on physical properties of corn-oat extrudates
 
More details
Hide details
1
Engineering and Cereals Technology Department, University of Life Sciences ul. Skromna 8a, 20-704 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 281-291
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the influence of high protein component on the physical properties of corn-oat extrudates. Mixtures of corn semolina and oat bran with addition of everlasting pea (5%) and full milk powder (0,5%) were extruded. Single screw extruder was used: L:D-12:1, compression ratio 3:1, die diameter 3.5 mm, screw speed 110 rpm and barrel temp. 145/165/120oC. The investigations show a positive effect of mixtures composition on the physical properties of extrudates. No negative effect of protein component (everlasting pea, full milk pow-der) on the expansion ratio, bulk density and texture of the exturdates was observed. Extrusion caused high changes in water absorption index (WAI) of extrudates and extruded mass. The water absorption of extrudates and extruded mass was positively correlated with protein components.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dodatku komponentów wysokobiałkowych na właściwości fizyczne ekstrudatów kukurydziano-owsianych
ekstruzja, otręby owsiane, lędźwian, mleko w proszku, właściwości fizyczne
Przeprowadzono badania nad wpływem komponentów wysokobiałkowych na właściwości fizyczne ekstrudatów kukurydziano-owsianych. Mieszanki kaszki kukurydzianej oraz otrąb owsianych wzbogacano razówką lędźwianową oraz pełnym mlekiem w proszku. Udział otrąb owsianych zmieniał się w zakresie od 3 do 18%. W części modelu doświadczenia wprowadzono 5% dodatek razówki lędźwianu oraz 0,5% dodatek pełnego mleka w proszku. Proces ekstruzji prowadzono na ekstruderze jednoślimakowym: L:D-12:1, stopień sprężania ślimaka 3:1, średnica matrycy 3,5 mm, obroty ślimaka 110 obr•min-1, profil rozkładu temperatur cylindra 145/165/120oC. Przeprowadzone badania wykazały korzystny wpływ kompozycji mieszanek na właściwości fizyczne wyrobu końcowego. Komponenty wysokobiałkowe nie wpłynęły negatywnie na ekspandowanie promieniowe, gęstość właściwą i teksturę ekstrudatów. Proces ekstruzji w istotnym stopniu wpłynął na wzrost wodochłonności ekstrudatów. Bada-nia wykazały dodatni wpływ zastosowanych komponentów wysokobiałkowych (razówka lędźwianu, pełne mleko w proszku) na wodochłonność ekstrudatów i ekstrudowanej masy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top