Effect of fusarium culmorum on the content of chlorophyll in dependence on doses of nitrogen and the method of fertilization
 
More details
Hide details
1
Depertment of Soil and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Mazowiec-ka 45-46, 60-623 Poznań
2
Depertment of Plant Physiology, Agricultural University, ul. Mazowiec-ka 45-46, 60-623 Poznań
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 519–526
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment was carried out at the Department of Plant and Soil Cultivation, Agricultural University of Poznań, in 2004-2005. It comprised four doses of nitrogen: 0.6; 1.2; 1.8 and 2.4 g N pot-1, and 2 methods of fertilization: broadcast and point application (with fertilizer placed 5 cm off the side and 5 cm below the grains), and 2 kinds of grains (without inoculation and with inoculation with F. culmorum). The influence of nitrogen content in the soil, the way of application and additionally the way of fungal inoculation with F. culmorum on the content of chlorophyll was determined. Plants used in the experiment were at the stages of 3-4 and 4-5 fully developed leaves. The better method of nutrient application proved to be the in-row fertilization. Inoculation of seeds with F. culmorum decreased the content of chlorophyll.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ fusarium culmorum na zawartość chlorofilu w zależności od dawki azotu i sposobu nawożenia
kukurydza, azot, nawożenie startowe i rzutowe, inokulacja
Wazonowe doświadczenie przeprowadzono w latach 2004-2005 w Katedrze Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu. Założono je w wazonach Mitscherlicha o objętości 10 dm3. Oceniano wpływ nawożenia azotem, sposobu jego stosowania oraz inokulacji grzybem F. culmorum na zawartość chlorofilu w fazie 3-4 oraz 4-5 liści roślin kukurydzy. Korzystniejszą metodą aplikacji nawozu okazał się sposób punktowy. W wyniku takiej metody wysiewu nawozu uzyskano większą zawartość chlorofilu w blaszkach liściowych kukurydzy, w porównaniu do wysiewu rzutowego. Inokulacja nasion grzybem wpłynęła na zmniejszenie ilości chlorofilu w liściach kukurydzy w ba-danych fazach rozwojowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125