Effect of irrigation on some vegetables
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Production and Irrigation, Agricultural University, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
2
Institute of Melioration and Grasslands in Falenty, West-Pomeranian Research Centre, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 509-517
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiments were conducted in 1996-1999 on brown acid soil of IVb class. The doses of irrigation applied were 60-110 mm for beet, 40-60 for onion, 80-120 for cabbage, and 80-110 for celery. Supplemental irrigation increased the yield of these vegetables, the extent of the increase depending on the species and on the weather conditions. The largest yield increases were obtained with watered red beet (by 42.5%). Slightly smaller increase of fresh matter of root celery was obtained – by 34.3%. The total and marketable yield of white cabbage increased, due to irrigation, by 18.4 and 17.2%, respectively. Onion reacted much less to supplemental irrigation; its yield increased only by 10.2%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efekty nawadniania niektórych warzyw
burak ćwikłowy, cebula zwyczajna, seler korzeniowy, kapusta głowiasta biała, nawadnianie, Plon
Badania polowe przeprowadzono w latach 1996-1999 na glebie kompleksu żytniego dobrego. Warzywa uprawiano na obiektach kontrolnych i nawadnianych. Zastosowane dawki wody wynosiły od 60 do 110 mm dla buraka ćwikłowego, 40-60 mm dla cebuli zwyczajnej, 80-120 mm dla kapusty głowiastej białej i 80-110 mm dla selera korzeniowego. Rezultaty przeprowadzonych badań i obliczeń wykazały, że deszczowanie zwiększało plony warzyw, przy czym otrzymane przyrosty zależały od uprawianego gatunku i przebiegu pogody w okresie wegetacji. Największe efekty plonotwórcze otrzymano nawadniając buraka ćwikłowego, którego plon zwiększył się o 42,5% w porównaniu do roślin nie nawadnianych. Nieco niższy, 34,3% istotny przyrost świeżej masy korzeni, uzyskano nawadniając seler. Nawadnianie kapusty spowodowało również wzrost plonu ogólnego i handlowego o 18,4% i 17,2%. Z ocenianych gatunków najsłabiej na nawadnianie zareagowała cebula, której plon pod wpływem tego zabiegu był o 10,2% większy w porównaniu do obiektów kontrolnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top