Effect of chosen meteorological factors on some yield components of four herb species grown under sprinkler irrigation
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation and Agrometeorology, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
 
2
Horticultural Secondary School in Nadroż, 87-515 Nadroż
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 163-171
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the effect of chosen meteorological factors on yield indices of four herb species grown under conditions of sprinkler irrigation. The study was based on results obtained from four field experiments carried out in 1999-2002 at Nadroż near Rypin. The following herb species were tested: white mustard, coriander, common origanum, common thyme. The herbs were grown on a grey-brown podzolic soil (soil of quality class IIIa, and of good-wheat-soil-complex). It was found that air temperature, rainfall and sprinkler irrigation during the vegetation period influenced the yields and contents of tested components in the herbs.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oddziaływanie wybranych czynników meteorologicznych na niektóre elementy plonu czterech gatunków ziół uprawianych w warunkach deszczowania
zioła, deszczowanie, opady, temperatura, Plon, skład chemiczny
Celem podjętych badań było określenie wpływu wybranych czynników meteorologicznych na wskaźniki plonowania czterech gatunków ziół uprawianych w warunkach nawadniania deszczownianego. Badania wykonano na podstawie czterech ścisłych doświadczeń polowych, przeprowadzonych w latach 1999-2002 w Nadrożu koło Rypina. Testowanymi gatunkami ziół były: gorczyca biała, kolendra siewna, lebiodka pospolita i tymianek właściwy. Rośliny uprawiano na glebie płowej (klasa bonitacyjna – IIIa, kompleks przydatności rolniczej – pszenny dobry). Stwierdzono, że temperatury, opady i deszczowanie w okresie wegetacji oddziaływały na plony oraz zawartość badanych składników w testowanych gatunkach ziół.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top