Dynamics of dry matter accumulation of winter triticale cv. Fidelio under different plant density and nitrogen fertilization
 
More details
Hide details
1
Department of Cereal Crop Production, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, National Research Institute ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 103-112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted in the years 1997-2000 at the Experimental Station Grabów belonging to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute. Winter triticale cv. Fidelio was planted on good wheat soil complex. The evaluated factors were: plant densities – 150, 250, 350, 450 plants per m2 and fertilization – 0, 40, 80, 120, 160 kg N ha-1. Dry matter of plants and dry matter of heads were estimated during vegetation period. Regardless of nitrogen fertilization, low sowing density had an influence on accumulation of dry matter of plants. The biggest dry matter yields were obtained at full vegetation period under planting density of 250 grains per m2 and nitrogen fertilization at the dose of 120 kg N.ha -1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika akumulacji suchej masy przez rośliny pszenżyta ozimego odmiany Fidelio w warunkach zróżnicowanej gęstości siewu i nawożenia azotem
gęstość siewu, nawożenie azotem, pszenżyto odmiana Fidelio, sucha masa rośliny i kłosów
Badania przeprowadzono w latach 1997-2000 w ZD IUNG-PIB w Grabowie z pszenżytem ozimym odmianą Fidelio na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Uwzględniono obsadę roślin: 150, 250, 350, 450 szt×m-2 oraz poziom nawożenia azotem: 0, 40, 80, 120, 160 kg×ha-1. W okresie wegetacji określono suchą masę rośliny oraz w fazie dojrzałości pełnej – suchą masę kłosów z rośliny. Wzrastające nawożenie azotem i mała gęstość siewu wpłynęła na kumulację suchej masy roślin. Najwyższą ich suchą masę stwierdzono w fazie dojrzałości pełnej przy gęstości siewu 250 szt×m-2 i nawożeniu azotem 120 kg×ha-1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top