Logistic systems in management of agricultural tractors and machines distribution
 
More details
Hide details
1
Department of Power Industry and Vehicles, University of Life Sciences in Lublin ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 113–124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents logistic targets in the sale of agricultural tractors and machines. The structure of distribution channels is discussed based on the authorized trade-service companies. Functions of logistics in selective distribution are explained. Logistic systems in the distribution of products are presented on the example of the enterprises DEERE & COMPANY and ZETOR. The area distribution of the companies dealing with the distribution of the leading brands of agricultural tractors and machines in Poland is presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Systemy logistyczne w procesie zarządzania dystrybucją ciągników i maszyn rolniczych
systemy logistyczne, dystrybucja ciągników i maszyn rolniczych
W artykule zaprezentowano zadania logistyki w procesie sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych. Omówiono strukturę kanałów dystrybucji prowadzoną w oparciu o autoryzowane przedsiębiorstwa handlowo-usługowe. Wyjaśniono funkcje logistyki w dystrybucji selektywnej. Zaprezentowano systemy logistyczne w dystrybucji wyrobów na przykładzie koncernu DEERE & COMPANY i przedsiębiorstwa ZETOR. Przedstawiono rozkład terytorialny firm zajmujących się dystrybucją wiodących marek ciągników i maszyn rolniczych w Polsce.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125