Logistic systems in management of agricultural tractors and machines distribution
 
More details
Hide details
1
Department of Power Industry and Vehicles, University of Life Sciences in Lublin ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 113-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents logistic targets in the sale of agricultural tractors and machines. The structure of distribution channels is discussed based on the authorized trade-service companies. Functions of logistics in selective distribution are explained. Logistic systems in the distribution of products are presented on the example of the enterprises DEERE & COMPANY and ZETOR. The area distribution of the companies dealing with the distribution of the leading brands of agricultural tractors and machines in Poland is presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Systemy logistyczne w procesie zarządzania dystrybucją ciągników i maszyn rolniczych
systemy logistyczne, dystrybucja ciągników i maszyn rolniczych
W artykule zaprezentowano zadania logistyki w procesie sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych. Omówiono strukturę kanałów dystrybucji prowadzoną w oparciu o autoryzowane przedsiębiorstwa handlowo-usługowe. Wyjaśniono funkcje logistyki w dystrybucji selektywnej. Zaprezentowano systemy logistyczne w dystrybucji wyrobów na przykładzie koncernu DEERE & COMPANY i przedsiębiorstwa ZETOR. Przedstawiono rozkład terytorialny firm zajmujących się dystrybucją wiodących marek ciągników i maszyn rolniczych w Polsce.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top