Drying kinetics and drying shrinkage of garlic subjected to vacuum-microwave dehydration
 
 
More details
Hide details
1
Agricultural Engineering Institute, Agricultural University, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(1), 49-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Whole garlic cloves and cut into slices were subjected to pulsed vacuum-micro-wave drying at three microwave power levels: 240, 480 and 720 W. The pressure in the dryer drum was from 4 to 6 kPa. It was found that the process of drying can be divided into three periods described by power, linear and exponential functions. Increase of microwave power caused increase in the rate of drying, and had no effect on drying shrinkage. Cutting garlic cloves into slices resulted in longer drying time. The rate of drying sliced garlic was lower compared with that of drying whole cloves in all the three periods at 480 W power. At microwave power of 240 and 720 W the rate of drying sliced garlic was greater at the end of second period and in the third one. A relative volume increase, as a result of the puffing phenomenon, was observed only when whole cloves were drying.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kinetyka suszenia i skurcz suszarniczy czosnku odwadnianego metodą mikrofalowo-podciśnieniową
czosnek, suszenie mikrofalowo-podciśnieniowe, kinetyka suszenia, skurcz suszarniczy
Całe ząbki czosnku oraz ząbki pokrojone w plastry poddano pulsacyjnemu suszeniu mikrofalowo-podciśnieniowemu przy zastosowaniu trzech poziomów mocy mikrofal 240, 480 oraz 720 W. Ciśnienie w bębnie suszarki wynosiło od 4 do 6 kPa. Stwierdzono, że proces suszenie czosnku można podzielić na trzy okresy opisane przy użyciu funkcji potęgowej, liniowej i wykładniczej. Wzrost mocy mikrofal spowodował skrócenie czasu suszenia i nie miał wpływu na skurcz suszarniczy. Rozdrobnienie czosnku spowodowało wydłużenie czasu suszenia. Prędkość suszenia rozdrobnionych ząbków czosnku była mniejsza w porównaniu z prędkością suszenia wyznaczoną dla całych ząbków we wszystkich okresach przy zastosowaniu mocy mikrofal 480 W. Natomiast przy zastosowaniu mocy mikrofal 240 i 720 W prędkość suszenia ząbków rozdrobnionych była większa pod koniec okresu drugiego i w trzecim okresie. Wzrost względnej objętości wskutek „puffingu” można było zaobserwo-wane jedynie podczas suszenia całych ząbków czosnku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top