RESEARCH PAPER
Computational algorithm for determining the viscoelastic Poisson's ratio of plant materials
 
More details
Hide details
1
Department of Technical Science, Agricultural Academy, ul. Doświadczalna 50A, 20-280 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 51-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A complete procedure for determining the time-varying Poisson's ratio of biological materials based on double relaxation test is proposed. It is proved that if discrete Maxwell models of 2nd order are used to approximate the relaxation functions the Poisson's ratio can be given as a linear combination of exponential functions, constant element and multiple convolution integrals of Bessel functions. A computational algorithm for Poisson's ratio identification is developed and implemented by using the standard numerical optimization techniques.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Algorytm obliczeniowy wyznaczania współczynnika Poissona lepkosprężystego materiału roślinnego
test relaksacji naprężeń, współczynnik Poissona, aproksymacja, algorytm identyfikacji
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania zmiennego w czasie współczynnika Poissona materiału liniowo lepkosprężystego w oparciu o jednoosiowe funkcje relaksacji naprężeń uzyskane eksperymentalnie. Pokazano, że jeśli funkcje relaksacji aproksymowane są dyskretnymi modelami Maxwella 2-go rzędu to współczynnik Poissona można przedstawić jako kombinację funkcji wykładniczych, składowej stałej oraz składowych całkowych będących sumą pojedynczych, podwójnych oraz potrójnych splotów pierwotnych i zmodyfikowanych funkcji Bessela pierwszego rodzaju. Opracowano algorytm obliczeniowy identyfikacji współczynnika Poissona i implementowano go z zastosowaniem standardowych technik obliczeniowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top