Dates of potato late blight appearance and spread Phytophthora infestans [mont.] de bary in changing conditions of arable field
 
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Production, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 537-547
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Influence of potato cultivars and soil and atmospheric conditions on the date of occurrence and the spreading rate of Phytophthora infestans was evaluated in 1993-1998. The experiment was performed in Parczew by means of randomized blocks in three replications. Model of multi-factor regression analysis accepted for estimation of dependencies between some traits of potato and chosen meteorological and soil elements of cultivated field appeared to be the most useful for estimation of late blight spread of potato tubers. It fulfilled the determination level required by many authors, which allows the method to be considered reliable.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Terminy pojawiania się i rozwoju Phytophthotra infestans [Mont.] de bary w zmiennych warunkach pola uprawnego
ziemniak, odmiany, zaraza, opady, temperatura, kwasowość gleby
W latach 1993-1998 badano wpływ odmian ziemniaka, warunków glebowych i atmosferycznych na terminy pojawiania się i rozwoju Phythophthora infestans. Doświadczenie polowe przeprowadzono w Parczewie metodą bloków zrandomizowanych, w trzech powtórzeniach. Do estymacji zależności między cechami zdrowotności roślin oraz bulw ziemniaka a warunkami meteorologicznymi i glebowymi pola uprawnego zastosowano model regresji wielomianowej. Współczynnik determinacji przyjętych układów równań spełnił postulowany przez wielu autorów poziom, co pozwala uważać przyjętą metodę za wiarygodną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top