Relative air humidity in the Lublin region – a general characteristic
 
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Maria Curie Skłodowska Uniwersity, Al. Kraśnicka 2CD, 20-718 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 549-560
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this study data from 12 weather stations and posts located in the Lublin Region, from the period of 1951 to 2000 were used. The data included monthly mean values of relative humidity. The mean annual relative humidity (calculated from three basic observation times) is 79.7% and is similar to the mean relative humidity for all Poland. The lowest values of mean annual humidity were observed in Lublin and in Puławy and were approximately 78%, whereas the highest values were observed in Biała Podlaska – 81.5%. The time of the year when relative humidity is the highest is in winter with average 86.2%. Has got the lowest humidity; the average of longitudinal relative humidity is below 75%. In the majority of stations in Lublin Region the minimum relative can be observed in May, and the maximum in October and in December. Only in station situated in the southern part of the region (Zamość) the minimum values of relative humidity were noticed in April.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ogólna charakterystyka rozkładu wilgotności względnej powietrza na Lubelszczyźnie w latach 1951-2000
wilgotność względna powietrza, rozkład przestrzenny wilgotności, Lubelszczyzna
W opracowaniu wykorzystano dane z 12 stacji i posterunków meteorolo-gicznych, położonych na terenie Lubelszczyzny z lat 1951-2000. Dane obejmowały średnie miesięczne wartości wilgotności względnej powietrza. Średnia roczna wilgotność względna powietrza (obliczona z trzech podstawowych terminów obserwacyjnych) wynosi 79,7% i jest zbliżona do średniej wilgotności względnej dla obszaru Polski. Najniższe wartości średniej rocznej wilgotności notowane były w Lublinie i Puławach i wynosiły ok. 78%, natomiast najwyższe wartości otrzymano dla stacji Biała Podlaska – 81,5%. Porą roku o najwyższej wilgotności względnej powietrza na Lubelszczyźnie jest zima ze średnią 86,2%. Najniższą wilgotnością charakteryzuje się lato ze średnią wieloletnią wartością poniżej 75%. Minimum wilgotności względnej powietrza w przebiegu rocznym w większości stacji na Lubelszczyźnie występuje w maju, natomiast maksimum występuje w listopadzie i grudniu. Jedynie w jednej stacji położonej w południowej części regionu (Zamość) w przebiegu rocznym minimalne wartości wilgotności względnej występują w kwietniu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top