Critical peat soils moisture content as a criterion of irreversible swelling process
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Improvement, Warsaw University of Life Sciences – SGGW ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 403-412
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the application of TDR method for determination of the values of critical soil moisture contents for lowland fen peat soils (sedge, willow, moss and reed). The drainage of peat soils below the values of the critical soil moisture content causes irreversible changes in their volume after rewetting. Due to anisotropy of peat soil shrinkage during drainage process, the critical values of soil moisture contents together with irreversible volume changes (taking into account changes of height and diameter) of soil samples were determined. The presented values of the critical soil moisture content can be used for proper water management during restoration of degraded peat soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wilgotność krytyczna gleb torfowych jako kryterium nieodwracalności procesu pęcznienia
gleby torfowe, uwilgotnienie, wilgotność krytyczna
W pracy przedstawiono zastosowanie metody TDR do określenia tzw. wilgotności krytycznych gleb torfowisk niskich (turzycowiskowe, olesowe, mechowiskowe i szuwarowe). Wilgotność krytyczna jest kryterium po przekroczeniu którego przesuszone gleby torfowe po ponownym nawilżeniu nie są w stanie powrócić do pierwotnej objętości przy stanie pełnego nasycenia. Ze względu na anizotropowy charakter procesu kurczenia w glebach torfowych na podstawie przeprowadzonych badań określono dla poszczególnych rodzajów torfu wartości wilgotności krytycznych po przekroczeniu których zachodzą nieodwracalne zmiany w wysokości i średnicy próbek glebowych pomimo ich ponownego nawilżenia. Opracowane wartości wilgotności krytycznych mogą stanowić podstawę do opracowania zasad racjonalnego gospodarowania wodą w procesie renaturyzacji wcześniej odwodnionych i zdegradowanych gleb torfowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top