Comparison of susceptibility of crop oat cv. Akt and wild oat leaves to Dicuran 80 WP in mixture with two adjuvants, measured by chlorophyll fluorescence
 
More details
Hide details
1
Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 463-468
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of leaf chlorophyll fluorescence measurements of crop oat cv. Akt and wild oat subjected to Dicuran 80 WP (a.s. chlortoluron) herbicide with two adjuvants (Adpros 85 SL, Atpolan 80 EC) are presented. Chlortoluron, as a phenyl-urea herbicide, is an inhibitor of photosynthetic electron transport in photosystem II, which can be measured by means of the special pulse PAM-210 fluorometer as ETR (electron transport rate) parameter. Dicuran 80 WP, applied alone in concentration of 0.5 mol dm-3, caused a decrease in ETR value in the wild oat leaves, whereas it did not affect the crop oat. The adjuvants Adpros 85 SL and Atpolan 80 EC added to Dicuran amplified the action of this herbicide.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie wrażliwości liści owsa uprawnego odmiany Akt i owsa głuchego na Dicuran 80 WP w mieszaninie z dwoma adjuwantami mierzone za pomocą fluorescencji chlorofilu
Avena fatua, Avena sativa, chlorotoluron, fluorescencja chlorofilu, fotosystem II, inhibitor fotosyntezy, owies, owies głuchy, transport elektronów
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów fluorescencji chlorofilu liści roślin owsa uprawnego odmiany Akt i owsa głuchego poddanych działaniu herbicydu Dicuran 80 WP (s.a. chlorotoluron) z dwoma adiuwantami (Adpros 85 SL, Atpolan 80 EC). Chlorotoluron jako herbicyd mocznikowy jest inhibitorem fotosyntetycznego transportu elektronowego w fotosystemie II, co można mierzyć za pomocą specjalnego fluorymetru impulsowego PAM-210 poprzez parametr ETR (szybkość transportu elektronów). Dicuran 80 WP o stężeniu 0,5 mol•dm-3 spowodował zmniejszenie wartości ETR w liściach owsa głuchego, podczas gdy nie wpłynął na zmianę wartości tego parametru w porównaniu do kontroli w liściach owsa uprawnego. Adiuwanty Adpros 85 SL i Atpolan 80 EC dodane do Dicu-ranu wzmacniały działanie tego herbicydu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top