Effect of various doses of NPK fertilisers on chlorophyll content in the leaves of two varieties of amaranth (Amaranthus cruentus L.) in wide-row cultivation
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 469-477
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the preliminary evaluation of the influence of various doses of NPK fertilisers on the content of chlorophyll a, b and a+b in the leaves of two varieties of amaranth, Rawa and Aztek. In field experiments, amaranth was grown at wide row spacing on good wheat complex soil in south-eastern Poland. The following macro-element doses were applied: I – 50 kg N ha-1, 40 kg P ha-1, 40 kg K ha-1, II – 70 kg N ha-1, 50 kg P ha-1, 50 kg K ha-1, III – 90 kg N ha-1, 60 kg P ha-1, 60 kg K ha-1 and IV – 130 kg N ha-1, 70 kg P ha-1, 70 kg K ha-1. Assessments were made of chlorophyll a, b and a+b content in fresh leaf tissue during the full bloom and seed formation stages. The highest chlorophyll a and a+b content in the Rawa variety was found with dose III of NPK fertiliser, while for Aztek it was highest with dose II of NPK. Chlorophyll b content was higher per unit fresh mass of Rawa leaves than in the Aztek variety. The highest chlorophyll b content per unit of fresh mass of Rawa leaves was found with level II of macro-element fertilisers, while for Aztek this value was highest with dose III of NPK. Statistically significant dependencies were found between the NPK fertiliser doses used and the amount of chlorophyll a and b in the fresh leaf tissue of both amaranth varieties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK na zawartość chlorofilu w liściach dwóch odmian szarłatu (Amaranthus cruentus L.) uprawianego w siewie szerokorzędowym
szarłat, zawartość chlorofilu, nawożenie NPK
W pracy przedstawiono wstępną ocenę wpływu zróżnicowanego nawożenia NPK na zawartość chlorofilu a, b oraz a+b w liściach dwóch odmian szarłatu Rawa i Aztek. W doświadczeniu polowym uprawiano szarłat w rozstawie szerokorzędowej na glebie kompleksu pszennego dobrego, w południowo-wschodniej części Polski. Zastosowano następujące dawki makroskładników: I – 50 kg N∙ha-1, 40 kg P∙ha-1, 40 kg K∙ha-1, II – 70 kg N∙ha-1, 50 kg P∙ha-1, 50 kg K∙ha-1, III – 90 kg N∙ha-1, 60 kg P∙ha-1, 60 kg K∙ha-1 oraz IV – 130 kg N∙ha-1, 70 kg P∙ha-1, 70 kg K∙ha-1. Określano zawartość chlorofilu a i b oraz a+b w świeżej masie liści w okresie pełni kwitnienia roślin oraz formowania nasion. Z przeprowadzonych badań wynika, iż najwyższą zawartość chlorofilu a oraz a+b w szarłacie odmiany Rawa stwierdzono przy nawożeniu III dawką NPK, natomiast dla odmiany Aztek była to II dawka NPK. Najwyższą zawartość chlorofilu b w świeżej masie liści odmiany Rawa stwierdzono przy zastosowaniu II poziomu nawożenia makroelementami a dla odmiany Aztek przy III dawce nawożenia NPK. Stwierdzono istotne statystycznie zależności pomiędzy zastosowanymi dawkami nawożenia NPK a ilością chlorofilu a i b w świeżej masie liści obydwu odmian szarłatu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top