Alternative sources of energy in the Lubelskie province (a rewiev)
 
More details
Hide details
1
Instytute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Cracow University of Economics, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 449-461
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The production of renewable energy from biomass, including seeds and their products (oil), is of high importance. The basis of that production may be the cultivation of plants “typical” for a certain region. Lower importance is put on marginal plants, such as willow, topinambur etc. These plants cannot rival plants like rapeseed, potato, corn, cereal, in spite of the fact that they produce a lot of green mass. In many countries of the EU, including Poland, the highest importance is put on the production of biodiesel used as biofuel in self-ignition combustion engines. The availability of locally produced biofuels would cause greater independence from external factors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Alternatywne źródła energii w województwie lubelskim (artykuł przeglądowy)
biomasa, energia, odnawialne źródła energii
Produkcja energii odnawialnej na bazie biomasy w tym również nasion i produktów z nich wytworzonych (oleju) ma w tej chwili znaczenie największe. Podstawą może być uprawa roślin „typowych” dla danego rejonu. Znacznie mniejsze znaczenie można przypisać roślinom „marginalnym” typu ślazowiec, wierzba, topinambur itp. Rośliny te, pomimo iż wytwarzają dużo zielonej masy, nie mogą konkurować (w polskich realiach) z takimi roślinami, jak rzepak, buraki, zboża, ziemniaki, kukurydza. W wielu krajach UE, w tym również w Polsce, największą uwagę poświęca się produkcji biodiesla stosowanego jako biopaliwo w silnikach z zapłonem samoczynnym. Dysponowanie zasobem paliw własnej produkcji dawałoby większą niezależność od czynników zewnętrznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top