Comparison of capacitance and TDR techniques for determination of moisture profiles in building materials
 
More details
Hide details
1
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Mechanics, Thákurova 7, 166 29 Prague 6, Czech Republic
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 465–472
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Comparison of time-domain reflectometry and capacitance methods for deter-mination of moisture content in porous building materials is presented in the paper. Basic principles of compared methods are given, including their calibration process. On the basis of measured moisture profiles, the application of the methods in the engineering practice is discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie metody pojemnościowej oraz TDR w zastosowaniu do określania profili wilgotności materiałów budowlanych
wilgotność, reflektometria czasowa, metoda kapacytancyjna
W pracy przedstawiono porównanie metod reflektometrii czasowej oraz metod pojemnościowych w zastosowaniu do określania wilgotności porowatych materiałów budowlanych. Podano podstawowe zasady porównywanych metod, włącznie z procesem kalibracji. Na podstawie zmierzonych profili wilgotności omówiono zagadnienia zastosowania prezento-wanych metod w praktyce inżynieryjnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125