Diurnal variability of CO2 flux above triticale field
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Łódź, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 473-483
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of diurnal carbon dioxide flux variability measu-rements above triticale field. Measurements were made during four short sessions between May and September, 2004 (three different growth phases of grain and stubble filed), in order to investigate the relation between growth of triticale and vertical transport of carbon dioxide intensity. Eddy covariance method was used for flux estimation. Measurements showed a distinct diurnal rhythm of carbon dioxide flux. The range of diurnal variations of the flux changed from maximal in the growth phase of triticale to minimal before and after harvest (stubble field)
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dobowa zmienność strumienia co2 nad polem pszenżyta
strumień dwutlenku węgla, metoda kowariancji wirów, analizator gazowy, anemometr akustyczny
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów zmienności dobowej strumienia netto dwutlenku węgla nad polem pszenżyta. Pomiary te przeprowadzono w trakcie czterech kilkudniowych sesji pomiarowych pomiędzy majem a wrześniem 2004 roku (różne fazy wzrostu zboża oraz ściernisko) w celu zbadania zależności pomiędzy stopniem rozwoju pszenżyta a intensywnością pionowego transportu dwutlenku węgla. Do szacowania strumieni wykorzystano metodę kowariancji wirów. Pomiary ujawniły wyraźny rytm dobowy strumienia netto dwutlenku węgla. Zakres wahań dobowych strumienia zmieniał się od maksymalnego w fazie wzrostu do minimalnego przed żniwami i po żniwach (ściernisko).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top