Precipitation at the agrometeorological station in Garlica Murowana
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 455-463
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper precipitation totals, numbers of days with precipitation and variation coefficient for Garlica Murowana agrometeorological station were characterized. It was observed that annual average precipitation total in the studied period was 613 mm. Total annual average of days with precipitation (≥0.1 mm) amounted to 127, with maximum of 166 days in 1996 and minimum of 98 days in 1982. Coefficient of variability of annual precipitation was 18%. February was characterized by the highest variability of precipitation of 77%, and May was marked by the lowest one of 42%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunki opadowe na stacji agrometeorologicznej w Garlicy Murowanej
opad, zmienność, liczba dni z opadem, Garlica Murowana
W pracy scharakteryzowano sumy opadów, liczbę dni z opadem oraz współ-czynnik zmienności opadów atmosferycznych na stacji agrometeorologicznej w Garlicy Murowanej. Stwierdzono, że średnia suma roczna opadów w badanym okresie wynosiła 613 mm. Średnia ogólna liczba dni z opadem (≥0,1 mm) w roku wynosiła 127 z maksimum wynoszącym 166 dni w roku 1996 i minimum 98 dni w roku 1982. Współczynnik zmienności opadów rocznych wyniósł 18%. Największą zmiennością opadów charakteryzował się luty 77%, a najmniejszą maj 42%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top