Comparative studies on geometric traits of nutlets with and without seed cover in Red Corolla buckwheat
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences ul. Chełmońskiego 37/41 50-630 Wrocław
 
2
Department of Agricultural Engineering, University of Podlasie, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
3
Department of PlantBreeding and Seed Science, University of Podlasie, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 657-664
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Buckwheat (Fagopyrum sagittatum Gilib) is a very valuable cultivated plant which is used in human feeding to produce groats and flour, its green matter is used as animal feed, its leaves are applied to obtain rutin and it is also a honey plant. Botanically, the buckwheat seed is a triangular nutlet which is deprived of seed cover in the process of groats production. Whole roasted and not roasted groats, broken roasted groats and buckwheat porridge (broken, not roasted) are obtained during buckwheat processing. During groats production, apart from seed husking, seeds are also classified according to their size. The process is applied repeatedly, before and after the seeds husking, after cutting and polishing. Therefore, the aim of the work was to determine the geometric parameters for whole nutlets and seeds after their husking. The studies were carried out on Red corolla, a new form of buckwheat that, besides the red perianth, is characterized by better resistance to low temperatures and drought in comparison to presently cultivated varieties. The whole nutlets were weighed exactly to 0.001 g, then lateral surfaces and cross-section areas were estimated by the optical reader LD 5.2. The same procedure was performed for seeds after husking. It was found that the buckwheat nutlet was a symmetrical and trihedral solid. The nutlet weight amounted to 10.7-40.8 mg and the husk content in the whole seed weight amounted to 24.0-35.0%. Lateral surfaces of the whole nutlets hesitated between 12.61 and 29.55 m2, while those of seeds after husking between 6.35 and 14.67 m2. Similar lateral surfaces of nutlets were found when the smallest lateral surface was assumed as 100% and then the following surfaces would amount to 103 and 104% for the whole nutlets, and to 103 and 106% for the seeds after husking. Therefore, the contours of the lateral surfaces nearly overlapped. The obtained geometric parameters were presented in the weight function of Red corolla nutlets.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
PORÓWNANIE CECH GEOMETRYCZNYCH ORZESZKÓW Z OKRYWĄ I BEZ U GRYKI FORMY RED COROLLA
gryka, powierzchnia boczna, wymiary orzeszka, okrywa nasienna, masa
Gryka jest bardzo cenną rośliną uprawną, wykorzystywaną na kaszę i mąkę w żywieniu ludzi, zielona masa jest wykorzystywana jako pasza, liście do produkcji rutyny, ponadto jest to roślina miododajna. Nasiono gryki to botanicznie trójgraniasty orzeszek, który w procesie otrzymywania kaszy pozbawiany jest okrywy nasiennej. W przerobie gryki uzyskuje się kaszę całą prażoną i nieprażoną, kaszę łamaną prażoną oraz kaszę krakowską (łamaną, nieprażoną). W procesie produkcji kaszy, poza wyłuskiwaniem nasion, stosuje się sortowanie nasion według wielkości. Zabieg ten stosuje się wielokrotnie, przed i po obłuskiwaniu nasion, po krajaniu i polerowaniu, dlatego celem badań było wyznaczenie parametrów geometrycznych orzeszków całych i wyłuskanych. Badania prowadzono na nowej formie gryki Red corolla, która, poza czerwonym okwiatem odznacza się większą odpornością na niskie temperatury i suszę w porównaniu do odmian obecnie uprawianych. Cały orzeszek ważono z dokładnością do 0,001 g, następnie przy użyciu czytnika optycznego LD 5.2 określono powierzchnie boczne i powierzchnię przekroju poprzecznego. Podobnie postępowano z wyłuskanymi orzeszkami. Stwierdzono, że orzeszek gryki to symetryczna, trójścienna bryła. Masa orzeszka wahała się od 10,7 mg do 40,8 mg, łuska stanowiła 24-35% masy całych nasion. Powierzchnia boczna ściany całych orzeszków zawiera się w granicach 12,61 mm2-29,55 mm2, a dla obłuskanych 6,35-14,67 mm2. Powierzchnie ścian bocznych orzeszka są zbliżone, jeżeli powierzchnię najmniejszej ściany bocznej przyjmie się za 100 % to następne będą wynosić 103% i 104% u orzeszków całych, u wyłuskanych zaś 103% i 106 %, tak, że obrysy powierzchni bocznych prawie nakładają się na siebie. Otrzymane parametry geometryczne przedstawiono w funkcji masy orzeszków formy Red Corolla.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top