Changes in the quality features of dockaged rapeseeds during storage
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 785-794
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the investigation was estimation of the significance of the quantitative effect of dockage in interaction with temperature, moisture and stress state on the quality of rapeseeds variety Bolko in long term storage. Seeds samples of 4, 6 and 11% moisture content and dockage of 0, 7 and 12% were stored in pressurized chambers in a temperature of 7, 20 and 30°C for 180 days. The construction of the chambers simulated storage conditions existing in industrial silos. The changes of temperature and moisture of rapeseeds were constantly recorded, whereas the alternation of technological value i.e. the content of fat, chlorophyll, acid value and peroxide value were estimated systematically, every 20 days, throughout the storage period (180 days). The investigation showed that storage temperature, seed moisture content and dockage value exerted a very significant influence on the quality of rapeseeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany cech jakościowych zanieczyszczonych nasion rzepaku podczas procesu przechowywania
rzepak, zanieczyszczenia użyteczne, przechowywanie
Celem pracy było zbadanie jak istotny jest wpływ ilościowy zanieczyszczeń użytecznych w integracji z temperaturą, wilgotnością, naprężeniami na zmieniające się parametry jakościowe magazynowanych nasion rzepaku w dłuższym okresie czasu. Materiał do badań stanowiły nasiona rzepaku odmiany Bolko. Próbki nasion o wilgotności 4, 6 i 11% z ilością zanieczyszczeń (będących częściami pokruszonych nasion) 0, 7 i 12% przechowywano w komorach ciśnieniowych w temperaturze 7, 20 i 30°C przez okres 180 dni. Konstrukcja komór zapewniała symulację warunków przechowywania występujących w silosach przemysłowych. Zmiany wartości technologicznej nasion tj. zawartość chlorofilu, liczbę kwasową i nadtlenkową oceniano okresowo w trakcie przechowywania, co 20 dni. Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno temperatura przechowywania, wilgotność nasion, jak i wielkość zanieczyszczeń w bardzo znaczny sposób wpływały na zmiany cech jakościowych nasion rzepaku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top