RESEARCH PAPER
Shape deformation of swelling seeds at rewetting and drying of grain legume
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 31–38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this study, the change of shape as well as the characteristic geometrical values of seed at various moisture contents, during grain legume swelling and drying were determined. To determine the effect of moisture content on the expansion volume of seeds, the samples were rewetted. The samples were stored for 3 days at room temperature (20°C). After that, beans and seeds were dried. After each 10% loss of weight, the bean deformations were measured up to the 0 level of moisture content. The dimensions of grain legume were measure to the nearest 0.01 mm with a digitally micrometer caliper. All of dimensions increased during swelling, however, not homogeneous changes were observed. The largest dimension increased more than twice for all studied cultivars. At that time the value perpendicular to the longitudinal axis increased only 10% for studied soybean cultivars. More distinctly effects of moisture content on dimensions of soybeans were observed in the initial phase of swelling. The moisture content of beans decreased from 60% to 2% after 2 hours of drying. All dimensions of soybeans decreased at this process and linear dependence was observed. However, only dimension's perpendicular to the longitudinal axis obtained similar values as before rewetting. The largest dimension decreased during drying but the shape deformation in this case was not at all reversible.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Deformacja postaciowa nasion roślin strączkowych w warunkach nawilżania i suszenia
nasiona roślin strączkowych, pęcznienie, suszenie, wymiary
W niniejszej pracy wyznaczono charakterystyczne wymiary nasion podczas pęcznienia i suszenia. Do wyznaczenia przyrostu objętości podczas pęcznienia nasiona nawilżano trzymając je przez 3 dni w temperaturze 20°C. Po nawilżeniu nasiona ponownie suszono. Po każdej utracie 10% masy wymiary nasion mierzono z dokładnością 0,01 mm za pomocą suwmiarki elektronicznej. Wszystkie wymiary nasion podczas pęcznienia wzrastały, jednak zaobserwowano niejednorodne pęcznienie wzdłuż płaszczyzn pomiarowych. Największy wymiar nasion soi wzrastał blisko dwukrotnie podczas gdy pozostałe podczas pęcznienia wzrastały zaledwie o 10-25%. Najwyższe tempo przyrostu objętości nasion zaobserwowano w początkowym okresie ich pęcznienia. Dalsze wypełnianie wodą pęczniejących nasion powodowało pęknięcia okrywy. Zaobserwowano, Ze nasiona w warunkach suszenia mikrofalowego wysychają po 2 godzinach zmieniając swoją wilgotność w zakresie od 60% do 2%. Nasiona podczas suszenia kurczą się we wszystkich kierunkach, jednak największe wymiary nasion przed nawilżeniem nie przyjmują poprzednich wartości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125