RESEARCH PAPER
Study on piezoelectric converter applications in impact test of grain
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Ogólnej, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 15-21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the structure of a test stand to register force waveforms during collisions between grain and a solid ousted and the methodology of tests. Moreover, it praides simulation results for piezoelectric converter behaviour during collisions, the method for minimalization of conversion error for the used converter and selected results of grain impact.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie możliwości wykorzystania przetwornika piezoelektrycznego w badaniach udarowych ziarniaków
przetwornik piezoelektryczny, uderzenie, nasiona, współczynnik restytucji
W pracy przedstawiono budowę stanowiska pomiarowego do rejestracji przebiegu siły podczas zderzenia ziarniaka z przeszkodą stalą, oraz opisano metodykę przeprowadzania takich pomiarów. Ponadto zawarto w niej wyniki symulacji zachowania się przetwornika piezoelektrycznego podczas uderzenia, sposób minimalizacji błędu przetwarzania zastosowanego przetwornika, oraz wyniki pomiarów uderzeniowych wybranych nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top