RESEARCH PAPER
The preliminary investigation of magnetic and electric fields influence on germination, crops, and mechanical features of radish and skall radish roots
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-28
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 83-93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article describes the influence of pre-sowing magnetic and electric stimulation of seeds of radish and small radish roots on germination, crops and mechanical features. Seeds were stimulated by alternating magnetic or electric field at a fixed frequency of 50 Hz and various intensity, 30, 60 and 100 mT for magnetic field and 5 kV/cm as well as 10 kV/cm for electric field. Were used various times of exposure of stimulation. The results indicated, that exposure to magnetic or electric field increased both the rate and percentage of germination of Carmen strains relative to no exposed seeds. The pre-sowing stimulation also increased crop of Carmen strains.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępne badania wpływu zmiennych pól magnetycznych i elektrycznych na kiełkowanie, plony oraz cechy mechaniczne korzeni rzodkiewki i rzodkwi
biostymulacja magnetyczna, biostymulacja elektryczna, zdolność kiełkowania, nasiona
Badano wpływ zmiennego pola magnetycznego i elektrycznego o częstotliwości f = 50 Hz na przebieg kiełkowania nasion i właściwości mechaniczne plonu rzodkiewki odmiany Carmen, rzodkwi Agata oraz Murzynka. Stwierdzono różny wpływ pola magnetycznego i elektrycznego na nasiona kiełkujące na płytkach Petriego i kiełkujące w glebie w warunkach naturalnych oraz zróżnicowane reakcje tych gatunków roślin na przedsiewną biostymulację.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top