RESEARCH PAPER
The seed coat role at grain legume drying
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 23-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the work reported here was to measure the ultimate time necessary to weight losses of legume seeds at drying. The following samples: the seeds with coat, no skin cotyledons, and milling cotyledons were dried. The time at each 10% of weight losses was noticed for various methods of sample preparation. The microwave thin-layer drying has been studied to identify the influence of seed coat on the weight losses. It has been found that drying time of the cotyledon with seed coat was more extended than for samples of no skin cotyledons as well as milling cotyledons. The seed coat of bean faba bean and broad bean was most influential on weight losses across studied legume seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie okrywy w procesie suszenia nasion roślin strączkowych
nasiona roślin strączkowych, suszenie, okrywa
Celem pracy było wyznaczenie zakresów czasowych podczas suszenia nasion roślin strączkowych. Suszenie przeprowadzano dla trzech sposobów przygotowania próbek: całych nasion otoczonych okrywą, pozbawionych okrywy oraz rozdrobnionych. Czas rejestrowano po każdej utracie 10%, aż do uzyskania stałej masy. Zaobserwowano, że suszenie nasion roślin strączkowych wymaga dłuższego czasu niż suszenie samych liścieni; czyli nasion pozbawionych okrywy oraz nasion rozdrobnionych co potwierdza wpływ okrywy nasiennej jak i wielkości nasion na utratę masy wody podczas ich suszenia. Wśród badanych gatunków roślin strączkowych okrywa nasion bobu i bobiku w największym stopniu utrudnia suszenie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top