RESEARCH PAPER
Comparison of effects of some growth stimulators and ekolist on the germination capacity of motherwort (Leonurus cardiaca L.) seeds
 
More details
Hide details
1
Department of Industrial and Medicinal Plants, University ot Agriculture Akademicka 15 str., 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 313-317
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A laboratory experiment was carried out to test the influence of growth stimulators and a foliar fertilizer (Ekolist) on the germination capacity of Motherwort seeds stratified for 3 months (crop of 2002) and also stratified and stored for 12 months (crop of 2001). The seeds were placed on the Petry's plates and treated once with a solution of the following growth stimulators: 0.2% Atonie, 0.5% Biotrissol, 0.6% Bio-algeen and l % of Ekolist (of 3 ml each preparation per plate) and the control with distillated water. The stimulating activities of Ekolist and Biotrissol were ob-served in the case of the stored seeds and a restrictive activity of Bio-algeen on fresh seeds. Higher germination ability was found in fresh seeds (45%) as compared to stored seeds (16%).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie wpływu niektórych stymulatorów wzrostu oraz ekolistu na zdolność kiełkowania nasion serdecznika pospolitego (Leonurus cardiaca L.)
Atonik, Bio-algeen, Biotrissol, Ekolist, nasiona, serdecznik
W doświadczeniu laboratoryjnym badano wpływ kilku stymulatorów wzrostu oraz nawozu dolistnego Ekolist, na zdolność kiełkowania stratyfikowanych w 3-mie-sięcznym okresie nasion serdecznika ze zbioru w roku 2002 oraz 2001, a więc przechowywanych przez 12 miesięcy. Nasiona rozmieszczone na płytkach Petriego jednorazowo potraktowano następującymi stymulatorami wzrostu: 0,2% roztworem Atoniku, 0,5% – Biotrissolu, 0,6% – Bi-oalgeenu, oraz 1% roztworem Ekolistu, (wszystkie preparaty po 3ml/płytkę), na tle obiektu kontrolnego (woda destylowana). Stwierdzono stymulujące działanie Ekolistu i Biotrissolu na nasiona przechowywane, natomiast hamujące Bio-algeenu na nasiona świeże. Większą zdolność kiełkowania wykazywały nasiona świeże (45%) w porównaniu 7 przechowywanymi (16%).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top