RESEARCH PAPER
Application of a piezoelectric converter to evaluate dynamic reactions for grain in dependence on humidity
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Lublin Technical University Department of Electrical Engineering, Nadbystrzycka 38a Str., 20-618 Lublin, Poland
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4 Str., 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 17-21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a test stand to register force wareforms at collision between grain and solid obstacles. H descripes the methodology of tests of the influence of grain humidity on restitution factor at collisions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie przetwornika piezoelektrycznego do oceny reakcji dynamicznych nasion w zależności od ich wilgotności
przetwornik piezoelektryczny, zderzenie, współczynnik restytucji
W pracy przedstawiono budowę stanowiska pomiarowego do rejestracji przebiegu siły podczas zderzenia nasienia z przeszkodą stałą oraz opisano metodykę przeprowadzania badań wpływu wilgotności nasion na wartość współczynnika restytucji podczas zderzenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top