Analysis of the level of co and co2 emission during the process of combustion of biomass containing leaves of various trees species
 
More details
Hide details
1
Chair of Technical Security Ships, Technical University of Szczecin, ul. Piastów 41, 71-065 Szczecin
2
Department of Agricultural Machinery Operation, Agricultural University, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-549 Szczecin
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 53–58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes the results of tests of the level of CO and CO2 emission during combustion of leaves of many tree species using the cone calorimeter method according to ISO 5660-1. The tests proved that the rates of heat release for leaves of various trees species profiles are similar in the process but differ in amplitude. Concentration of CO2 for tested leaves species is comparable. The top value of measurement occurred at the same time but the CO2 level profiles emitted during burning of leaves of tested trees species have similar amplitude and similar time of achieving maximum value. It was observed that concentration of carbon monoxide emitted during combustion is different and depends on the kind of leaves of tested trees. The profiles of the level of carbon monoxide emitted during the combustion have different amplitude and different time of achieving the maximum value.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Tlenki węgla ze spalania biomasy w postaci liści różnych gatunków drzew
biomasa, liście drzew, poziom dwutlenku węgla, poziom tlenku węgla, spalanie liści
W artykule przedstawiono badania ilości CO2 wydzielonego podczas spalania liści różnych gatunków drzew za pomocą kalorymetru stożkowego metodą wg ISO 5660-1. Z przeprowadzonych badań wynika, że charakterystyki intensywności wydzielania ciepła dla liści różnych gatunków drzew są podobne w przebiegu, a różnią się amplitudą, natomiast stężenie dwutlenku węgla dla badanych gatunków liści jest porównywalne. Szczytowa wartość pomiaru przypadała na ten sam czas, natomiast charakterystyki poziomu dwutlenku węgla wydzielanego podczas spalania liści badanych gatunków drzew mają podobną amplitudę i podobny czas osiągnięcia wartości maksymalnej. Analizując natomiast stężenie tlenku węgla wydzielanego podczas spalania można stwierdzić, że jest ono różne i zależy od rodzaju liści badanych gatunków drzew. Charakterystyki poziomu tlenku węgla wydzielanego podczas spalania mają różną amplitudę i różny czas osiągania wartości maksymalnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125