The influence of nitrogen doses on the sida biomass (Sida hermaphrodita Rusby) on the content of some macroelements
 
More details
Hide details
1
Soil Science and Plant Nutrition, Academy of Podlasie, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 127-138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this investigation was the determination of the influence of nitrogen doses on the biomass yield of Sida. The investigation was carried out on the basis of a field experiment in which three doses of nitrogen on the base of PK were investigated. Sida was the tested plant whose samples for analysis were taken three times during the vegetation period. In the plant samples the total amount of nitrogen, phosphorus and potassium were determined. Statistical analysis of Sida yield showed significant differences between investigated objects. The content of nitrogen increased under the influence of doses of nitrogen and the interaction with PK fertilization. Nitrogen doses caused a significant increase of the P and K content in the biomass of Sida.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dawek azotu na plon biomasy ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) oraz zawartość w niej makroelementów
biomasa, plony, ślazowiec pensylwański, nawożenie
W doświadczeniu polowym określono wpływ różnych dawek azotu na plon biomasy ślazowca pensylwańskiego oraz zawartość w niej azotu, fosforu i potasu. W schemacie doświadczenia uwzględniono trzy poziomy nawożenia azotem: 50, 100 i 150 kg×ha-1 na tle nawożenia fosforem i potasem w ilości P2O5 – 80 i K2O – 120 kg×ha-1. Próbki biomasy ślazowca pensylwańskiego pobierano trzykrotnie w sezonie wegetacji, w których oznaczono całkowitą zawartość węgla i azotu autoanalizatorem CHN, a całkowitą zawartość fosforu i potasu oznaczono metodą ICP-AES aparatem firmy Perkin Elmer – Optima 3200 RL. Nawożenie mineralne i terminy zbioru biomasy ślazowca pensylwańskiego istotnie różnicowały plon. Zawartość azotu we wszystkich częściach rośliny zwiększała się pod wpływem wzrastających dawek nawozu azotowego, a współdziałanie nawożenia fosforowo-potasowego z azotowym wpłynęło na koncentrację fosforu i potasu prawie we wszystkich częściach plonu ślazowca pensylwańskiego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top