RESEARCH PAPER
Influence of nitrogen forms on redox potential of the nutrient solution and biomass of Azolla filiculoides Lam.
 
More details
Hide details
1
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 7-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Azolla filiculoides Lam. is a floating water fern. It has the ability to fix atmospheric nitrogen through symbiosis with blue green algae Anabaena, therefore. it is considered an important potential source of nitrogen as green manure. Azolla stimulated many studies in all over the world. Knowledge of the physiological and ecological factors influencing the growth of the fern is therefore essential in order to enhance the azolla practical application. The greenhouse study described in this paper aimed to evaluate and quantify the influence of different forms of nitrogen on redox potential (Eh) of the solution and Azolla biomass. An optimal redox potential range for growth of Azolla (550-600 mV) was found, and a privileged uptake of nitrate from nutrient solution versus atmosphere fixed nitrogen was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ form azotu w podłożu na potencjał redoks i wzrost biomasy Azolla filiculoides Lam.
anabaena, Azalia filiculoides Lam, biomasa, potencjał oksydorcdukcyjny
Azolla filiculoides Lam. jest paprotką wodną współżyjącą z azot-wiążącą sinicą Anabaena, która budzi zainteresowania ze względu na możliwość jej wykorzystania w postaci nawozu zielonego. Azalia stała się obiektem badań na całym świecie. Wiedza na temat fizjologicznych i ekologicznych czynników wpływających na wzrost paproci jest istotna w badaniach przyrodniczych ukierunkowanych na jej praktyczne stosowania Celem tej pracy było zbadanie w warunkach kontrolowanych wpływu różnych form azotu na jego właściwości oksydorcdukcyjne (Eh) i przyrost biomasy Azolli. Stwierdzono, że optymalny zakres potencjału redoks wzrostu Azolli zawiera się w przedziale 550-600 mV, a pobór formy azotu azotanowego w podłożu wydaje się być preferowany przez paprotkę w stosunku do azotu wiązanego z atmosfery prze sinicę Anabaenę.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top