RESEARCH PAPER
Forest vegetation of Biebrza Valley
 
More details
Hide details
1
Department of Landscape Ecology, Białostocka Technical University, Wiejska 45 A sir., 15-351 Białystok, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 45-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the floristic differentiation of the forests of the Biebrza Valley. The description in based on syntaxonomic classification of 842 relevees. Similar phytocenoses were groupeg in 18 vegetation syntaxons. The obtained classification was verified and the hierarchy was determined by calculating similarity coefficients. Four alliances; seven associations and thirteen subassociations were distinguished.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Roślinność leśna doliny Biebrzańskiej
zbiorowiska leśne, torfowiska, dolina Biebrzy
Artykuł przedstawia inwentarz zbiorowisk leśnych doliny Biebrzy na podłożu organicznym i mineralnym. Wyróżniono 18 syntaksonów zespołów leśnych pokrywających grunty organiczne i mineralne w obrębie doliny. Przedstawiono metodykę opracowania, które opiera się na 842 zdjęciach fitosocjologicznych. Określono podobieństwa i różnice budowy oraz potencjalnych uwarunkowań ekologicznych poszczególnych syntaksonów roślinnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top