Activity of total alkaline phosphatase in chosen lakes of the Łęczyńsko-Włodawskie lake district part II. Eutrophic lake Głębokie
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Microbiology, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 291-299
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Water and bottom sediment from different zones of the Głębokie eutrophic lake were subjected to 5-year studies (1986-1990). Activity of total alkaline phosphatase was determined four times a year in these environments. Studies upon water revealed that, among the zones analyzed, upper sub-littoral layer (0.5-1 m) was characterized by the highest phosphatase activity. For the bottom sediment, a higher level of the enzymatic parameter was recorded in the littoral. From the analysis of seasonal oscillations it follows that activity maximum for alkaline phosphatase, both in water and bottom sediment, occurred in spring (April) and summer (July). Basing on that parameter, no increase of eutrophization process in the Głębokie lake was observed during the 5-year period.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej w wodzie i osadzie dennym niektórych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Cz. II. Eutroficzne jezioro Głębokie
aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej, woda, osad denny, eutroficzne jezioro Głębokie
Pięcioletnimi (1986-1990) badaniami objęto wodę oraz osad denny różnych stref eutroficznego jeziora Głębokie. W środowiskach tych określano czterokrotnie w roku aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej. Badania dotyczące wody wykazały, że spośród analizowanych stref najwyższą aktywnością fosfatazową cechowała się górna warstwa sublitoralu (0,5-1m). Natomiast w osadzie dennym wyższy poziom w/w parametru enzymatycznego odnotowano w litoralu. Z analizy wahań sezonowych wynika, że maksimum aktywności ogólnej fosfatazy zasadowej zarówno w wodzie jak i osadzie dennym wystąpiło wiosną (kwiecień) i latem (lipiec). Opierając się na tym wskaźniku nie stwierdzono w 5-cio letnim okresie wzrostu procesu eutrofizacji jeziora Głębokie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top